Бозоров Ш. Ш.,

Асосҳои соҳибкорӣ.Китоби дарсӣ барои макотиби олӣ

  • Асосҳои соҳибкорӣ.Китоби дарсӣ барои макотиби олӣ

Китоб пас аз сабти ном дастрас аст.

Номи китоб: Асосҳои соҳибкорӣ.Китоби дарсӣ барои макотиби олӣ
Муаллиф: Бозоров Ш. Ш.,
Соли нашр: 2018
Теъдоди саҳифаҳо: 428
Дар китоби дарсӣ маҷмуи масъалаҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар шакли назариявию амалӣ баррасӣ карда шудаанд. Асосҳои сохибкорӣ, шакл ва намудҳои муосири он дарч гардида, тартиби ташкил ва рушди фаъолияти худӣ, махсусиятхои сохибкории инноватсионӣ, хоса барои бизнеси хурд баррасӣ шудаанд. Масъалаҳои нисбатан муҳимми маркетинг ва идоракунии бизнес-равандҳо, асосҳои менеҷменти молиявӣ ва идоракунии хавфҳои фа- ъолияти сохибкорӣ қайд гардидаанд. Ба ғайр аз самтҳои маъмулии сохибкорӣ, инчунин асосҳои ҳуқуқию институтсионалӣ ва этикаи соҳибкорӣ инъикос карда шудаанд. Ба таҷрибаи фаъолияти соҳибкорӣ дар Тоҷикистон аҳамияти махсус дода шудааст. Китоби мазкур барои бақалаврҳо, магистрантон, донишқӯён, аспирантҳо ва омӯзгорони тахассусҳои иқтисодии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, соҳибкорон ва тамоми шахсоне, ки ба масъалаҳои соҳибкорӣ таваҷҷуҳ до- ранд, тавсия дода мешавад.