Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Хаёти шоир

Яминуддин Абдулҳасан Амир Хусрави Деҳлавӣ мутахаллис ба Хусрав бузургтарин намояндаи адабиёти форсизабони Ҳиндустон буда бо осори пурқиматаш асоси адабиёти форсизабонро дар он сарзамин мустаҳкам гардонида аст ва дар роҳи ривочу равнақи минбаъдаи адабиёти форсу тоҷик саҳми бесазое гузошта аст.

Муфассал »

Модар

"Модар" асари оламшумули Максим Горький мебошад, ки ба забонҳои гуногуни олам чанд маротиба ба табъ расидааст. Он дар тарбияи ватанпарварию башардӯстии шогирдони мактаб саҳми сазоворе хаҳад гузошт.

Муфассал »

Даргилик -жанри махсуси фольклор

Дар рисола оид ба масъалаҳои дигари марбути хусусиятҳои жанрии даргилик ибрози назар шудааст. Рисола барои аҳли илму адаб ва барои ҳамаи онҳое,ки ба осори маданияти мардумӣ таваҷҷӯҳ доранд,пешбини шудааст.

Муфассал »

Навгониҳо

Асосҳои назарияи иқтисод. Қисми дуюм

Китоб ба толибилмони ҷабҳаҳои гуногуни иқтисодӣ, соҳибтахассусони соҳаҳои дигар пениҳод шудааст. Инчунин онро ҳамчун вocumau худомузии иқтисодиёт, махсусан масоили назарии он аспиранток, магистрантон, омузгорон бо мақсади такомули ихтисоси худ корбурд карда метавонанд.

Муфассал »

Ҳисобдорӣ

Китоби дарсӣ мувофиқи программаи нави "Ҳисобдорӣ" барои мактабҳои олӣ аз тарафи гурӯҳи муаллифон зери роҳбарии Шерназаров тайёр карда шудааст. Дар китоб он тағиротҳое, ки дар ҳисобдорӣ дар натиҷаи бозсозии иқтисодиёт, қабул намудани дастур низомномаҳои нав пайдо шудааст, аз назар гузаронда мешавад.

Муфассал »

Афсонаҳои халқи тоҷик 2

Осори шифоҳӣ як бахши муҳимми адабиёти ҳар як миллат меёбад. Тоҷикистон низ чун миллати қадим дорои осори шифоҳии гани мебошад. Афсона як кисмати он буда, дар он орзуву омоли мардум дар хар давру замон инъикос ёфтааст. Гирдовари ва нашри афсона имкон медихад,ки ин дурдонаи осори шифохи умри човидон дошта бошад.Зеро бо мурури вакту замон баъзеи онхо аз хотирхо фаромуш мешаванд. Нашри китоби "Афсонахои халки точик "имкон фарохам меорад,ки ин киссахои маргуби мардуми мисли гавхараки чашм хифз шаванд ва дустдорони он хамеша бо афсона бошад.

Муфассал »

Оммавӣ

Назарияи андоз ва андозбандӣ

Дар дастури таълимӣ моҳияти андоз ва андозбандӣ, функсияи системаи андозӣ ва мавқеи он дар шароитҳои хоҷагидории бозаргонӣ ва даромадҳои буҷет зоҳир гардидаааст. Қонунмандиҳои андозбандӣ,ситемаи андозбандиӣ дар марҳилаи ҳозираи Тоҷикистон дарҷ ёфтааст. Ақидаҳои андозбандӣ дар ҷараёни ислоҳоти иқтисодӣ ва андозӣ,тамоюлоти инкишофи минбаъдаи ситемаи андозии Тоҷикистон таҳлил карда шудааст.

Муфассал »

Фалсафа

Воситаи таълимии мазкур дар асоси Стандарти давлатии оид ба барномаи таълимие, ки Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст, навишта шудааст. Дар китоб баъзе масъалаҳои таърихи фалсафа, ҳастишиносӣ назарияи маърифат, инсоншиносии фалсафӣ, фалсафаи иҷтимоӣ ва масъалаҳои ҷаҳони муосир баррасӣ шудаанд.

Муфассал »

Бозиҳои миллӣ ҳамчун тамаддуни халқи тоҷик

Китоби илмиву педагогӣ барои омӯзиш ва таълим барои кафедраҳои тарбияи ҷисмонии мактабҳои олӣ коллеҷҳои варзишӣ ва мактабҳои миёнаи умумӣ аз фанни тарбияи ҷисмонӣ тавсия дода мешавад.

Муфассал »

Чӣ хонем?