Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Махзани заррини кишвар

Китоб барои таърихнигорон, сиёсатмадорон, ҷомеашиносон, кормандони масъули соҳаи саноати кӯҳи ва иқтисод, барои оммаи васеи хонандагон пешбини шудааст.

Муфассал »

Саҳифаҳо аз таърихи Наврӯз

Маҷмӯа аз маводи таҳқиқотии устодони факултети таърихи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон иборат буда, дар он дар бораи таърих, фалсафа, рисолат, асосҳои кайҳонию тибиӣ ва анъаноти Наврӯзи куҳан сухан меравад. Муаллифони маҷмӯа ҷанбаю паҳлуҳои гуногуни таърихӣ ва тобишҳои нави иди миллии мардуми форсзабон, аз он ҷумла иди солинавии тоҷиконро, ки эътирофи ҷаҳониён ва иди байналмилалӣ эълон гардидааст, мавриди таваҷҷӯҳ қарор доданд.

Муфассал »

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ ҷилди 2

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳои забони тоҷикиро фаро гирифта, аз лиҳози сохтор калимаву таркиб ва истилоҳоти ҳам давраи классикии инкишофи забон ва ҳам давраи муосири рушди онро дар бар гирифтааст. Дар охири фарҳанг мифтоҳи арабӣ замима шудааст. Фарҳанг барои истифодаи доираи васеи хонандагон пешбин мешавад.

Муфассал »

Навгониҳо

Родмарди саньати дубляж

Магӯ гузашта рафиқон зи дил фаромӯшанд, Кадом нола,ки дар пардааш намеҷӯшаед Чароғи анҷумани ҳайрати назар буданд, Кунун ба пардаи дил довҳои хомӯшанд Нарафтаанд аз ин базм то сухан боқист, Зи дида рафта рафиқон, ҳанӯз дар гӯшанд Мирзо Абдулқодири Бедил

Муфассал »

Бемориҳои ирсии асабию мушакӣ

Дастурамали таълимӣ барои донишҷӯёни курси 4 факултаҳои тиббӣ ва педиатрӣ, интернаҳо, ординаторони клиникӣ.

Муфассал »

Рисолаи Дилкушо

"Рисолаи дилкушо" аз асарҳои насрии Убайди Зоконӣ аст. Он ба 2 забон - арабӣ ва тоҷикӣ навишта шудааст. Соли таълифаш маълум нест. Ин рисола аз ҳикояҳои хурд-хурд иборат буда, латифаҳои халқиро ба ёд меорад. Дар ин асар ҳам монанди асарҳои дигараш, Убайди Зоконӣ ахлоқу одоби табақаҳои ҳокими ҷамъият ва хулқу атвори онҳоро сахт танқид кардааст.

Муфассал »

Оммавӣ

Сиёсатшиносӣ.Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ

Китоби дарсӣ масъалаҳои асосии назариявӣ, методологию чахонбинӣ ва воқеияти хаёти сиёсии чомеаро дарбар мегирад. Раванду ҳодисаҳо ва падидаҳои ҷолиб ва мураккабу пурихтилофи чомеаи сиёсӣ, унсурҳои асосии он ва пешомади ҷараёни сиёсиро мавриди таҳлилу тадқиқ ва баҳрабардорӣ карор медихад. Ташаккули ҷомеаи шахрвандй, ҳамбастагӣ ва бахамтаъсиррасонии омилҳои мухталифро дар рушди сиёсӣ муайян месозад

Муфассал »

Мунтахаби ғазалиёт

Дар ин китоб мунтахаби ғазалиёти шоир, донишманд ва мутафаккири асри XV Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ ба мухлисону ҳаводорони назми бегазанди форсии тоҷикӣ пешкаш мегардад.

Муфассал »

Ҳуқуқи байналмилалӣ

Дар дастури таълимӣ мафҳумҳои асосӣ, институтҳои умумӣ ва соҳаҳои Ҳуқуқи байналмилалӣ таҳия шудаанд. Таваҷҷуҳи махсус ба масъалаҳои робитаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳуқуқи дохилии давлатҳо дода шудааст.

Муфассал »

Чӣ хонем?