Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Овози ёре аз ҳар диёре

Ҷилди дуввуми китоби "Овози ёре аз ҳар диёре", ки аз маводи коргоҳи тарҷумони шоир ва тарҷумони шинохтаи тоҷик Ҳикмат Раҳмат омодаи чоп гардидааст, тарҷумаи асарҳои мансур ва илмиву оммавӣ, қиссаҳои марғуби зиндагиро дар бар мегирад. Бешак, мутолиаи ин асарҳо низ ҳамчун асарҳои манзуми дар ҷилди аввали китоб гирдовардашуда, хонандагонро бо бисёр арзишҳои адабӣ ва илмиву фарҳангии умумибашарӣ шинос менамояд.

Муфассал »

Самаки айёр. ҷилди V

Ҷилди панҷуми қиссаи дилошӯби "Самаки айёр" давоми саргузашти ҷавонмарди некӯхоҳ Самак бада, дар он моҷароҳои минбаъдаи ӯ ва ёронаш бо обу ранги дилангез батафсил нақл шудааст. Умедворем, ҷилди панҷум чун ҷилдҳои нашршудаи ин китоб мақбули хонандагон хоҳад гардид.

Муфассал »

Асосҳои соҳибкорӣ.Китоби дарсӣ барои макотиби олӣ

Дар китоби дарсӣ маҷмуи масъалаҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар шакли назариявию амалӣ баррасӣ карда шудаанд. Асосҳои сохибкорӣ, шакл ва намудҳои муосири он дарч гардида, тартиби ташкил ва рушди фаъолияти худӣ, махсусиятхои сохибкории инноватсионӣ, хоса барои бизнеси хурд баррасӣ шудаанд. Масъалаҳои нисбатан муҳимми маркетинг ва идоракунии бизнес-равандҳо, асосҳои менеҷменти молиявӣ ва идоракунии хавфҳои фа- ъолияти сохибкорӣ қайд гардидаанд. Ба ғайр аз самтҳои маъмулии сохибкорӣ, инчунин асосҳои ҳуқуқию институтсионалӣ ва этикаи соҳибкорӣ инъикос карда шудаанд. Ба таҷрибаи фаъолияти соҳибкорӣ дар Тоҷикистон аҳамияти махсус дода шудааст. Китоби мазкур барои бақалаврҳо, магистрантон, донишқӯён, аспирантҳо ва омӯзгорони тахассусҳои иқтисодии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, соҳибкорон ва тамоми шахсоне, ки ба масъалаҳои соҳибкорӣ таваҷҷуҳ до- ранд, тавсия дода мешавад.

Муфассал »

Навгониҳо

Қиссаҳои драмавӣ

Зиндагӣ ба масал майдони набард аст. Дар ин майдон беҳтарин фарзандони халқ баҳри бахту саодат ва озодиву ободии халқу Ватан ҷонисориҳо карданд ва мекунанд. Дар пьесаҳои С. Улуғзода бархе аз қаҳрамонии ин қабил фарзандони барӯманди халқи тоҷик таҷассуми бадеӣ ёфтаанд.

Муфассал »

Туҳафи аҳли Бухоро

Китоби "Туҳафи аҳли Бухоро"-и Мирзо Сироҷиддини Ҳаким бо забони бисёр соддаву фасеҳ аз сафарҳои тӯлонии муаллиф ба мамолики Аврупо ва шарқи Миёна ҳикоятмекунад.

Муфассал »

Ашъори ҳакимон ва орифон

Дар ин ҷилд ашъори ҳакимонаи як силсила шоирони классик Ибни Сино, Хайём, Абӯсаъид Абулхайр ва дигарон гирд оварда шудааст, ки қисме бори аввал ба шакли комил чоп мешавад.

Муфассал »

Оммавӣ

Барномаҳои таълимии фанҳои ихтисоси экология

Экология яке аз соҳаҳои муҳими илми биология буда, муносибати организмҳои зиндаро байни ҳамдигар ва ба муҳити зист, ҳамчунин таъсири гуногунҷабҳаи муносибати инсонро бо биосфера меомӯзад. Дар баробари ин экологияи масъалаҳои идора, омӯзиш ва оқилона истифода бурдани сарватҳои табиатро муайян карда, асоси таъминкунандаи бехатарии экологии ҷомеа ва табиат мебошад.

Муфассал »

Иншои озод. Қисми 2. 2012

Дастури мазкур давоми мантиқии "Иншои озод" буда, мавзӯъҳои навро фаро мегирад. Боварӣ дорем,ки намунаи зерин ҷиҳати навиштани иншои озод ба Шумо, хонандагони гиромӣ, кӯмак мерасонад.

Муфассал »

Як рӯз не, як рӯз..

Нависандаи шинохта, барандаи ҷоизан адабии ба номи С. Айнӣ Баҳром Фирӯз аз худ осори гаронбаҳое боқӣ гузоштаанд. Қисса ва ҳикояҳои маҷмуаи дар дастатон буда, борҳо чоп шудаанд, аммо дӯстдорони каломи бадеъ ҳанӯз ҳам ташнаи асарҳои нависандаи дӯстдоштаашон ҳастанд. Инак, як қисса ва чанд ҳикояи намакини нависанда дар ин маҷмуаи «Як рӯз не, як рӯз...» ҳадя мегардад.

Муфассал »

Чӣ хонем?