Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Эмомалӣ Раҳмон ҳомӣ ва раҳнамои ҷавонон

Китоби мазкур аз дастовардҳои мамлакат дар замони истиқлолият оиди ба сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон, ки дар он саҳм ва нақши асосиро Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ишғол менамояд, маълумот медиҳад. Муаллифон кӯшидаанд, ки сиёсати ҷавонон бо мисолҳои равшан, далелу арқоми мушаххас возеҳу равшан инъикос намоянд. Ин китоб бахшида ба Соли ҷавонон(2017) таҳия ва интишор шудааст.

Муфассал »

Таърихи мухтасари халқи тоҷик. Ҷилди II

Ин асар дар соҳаи ба вуҷуд овардани таърихи халқи тоҷик таҷриба ва кӯшиши аввалин аст. Аз баски ин китоб таҷрибаи аввалин аст,на бояд аз камбудиҳо холӣ бошад. Бинобар ин умедворем,ки хонандагон ва таърихшиносони мӯҳтарам бо маслиҳат ва мулоҳизаҳои худ барои дар оянда беҳтар шудани ин асар ва ба вуҷуд овардани таърихи мукаммали халқи тоҷик кӯмак хоҳанд расонд.

Муфассал »

Вафо

Ин асар ба шарафи бистсолагии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон,ки беҳтарин фарзандони вай дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ бар зидди истилогарони немисӣ-фашистӣ барои озодӣ ва истиқлолияти Ватани кабирамон диловарӣ ва ҷонбозиҳои беназир нишон доданд, бахшида шудаанд.

Муфассал »

Навгониҳо

Шеърҳо ва достонҳо

Шоири маҳбуби рус Михаил Лермонов ташнаи озодӣ, муҳаббат ва саодати инсонӣ буд ва дар шеърҳояш бо эҳтироси баланд ин маъниро сурудаст.

Муфассал »

Тахти вожгун

Дар дасти Шумо романи "Тахти вожгун"он қисми саввуми асари сегонаи Ҷ.Икромӣ "Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро"буда,дар он корномаҳои мардум барои барқарор кардани Ҳокимияти Советӣ дар Бухорои Шарқӣ,мубориза бо душманони дохилӣ,процесси озодшавии занон, чизи тоза дар ҳайёти мардуми тоҷик хуллас он табаддулоте,дар он солҳои пурошӯб дар рӯзгори мардуми тоҷик ба вукӯъ пайвастанд,ниҳоят марғуб ба қадам дода шудааст.

Муфассал »

Он чӣ аз сар гузашт

Ин китоби охирини Ҷалол Икромӣ мебошад. Нависанда дар бораи солҳои наврасаш, хешу табораш, революсияи сосиалистии Бухоро ва сарнагун шудани республикаи сосиалистии Бухоро, тараққиёт ва сабзиши республикаи сосиалистии Тоҷикистон сухан меронад. Саҳифаҳои зиёде ба солҳои мудҳиши 1937-39 бахшида шудааст.

Муфассал »

Оммавӣ

Ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултаҳои ҳуқуқшиносии мактабҳои олӣ, аспирантҳо, докторантҳо, кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва ҳамаи онҳое, ки ба масъалаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ марбутанд, тавсия мешавад.

Муфассал »

Курси лексия аз фанни биотехнологияи кишоварзӣ

Дастури таълимии мазкур дар асоси маълумоти таи солoои охир аз манбаҳои илмӣ, илмӣ-оммавӣ ва давр гирд оварда шуда, инчунин маърӯзаoҳои илмиву дарсoҳои академик Ю.С.Носиров оиди «Биотехнологияи кишоварзӣ», тартиб дода шудааст

Муфассал »

Васваса

Роман

Муфассал »

Чӣ хонем?