Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Саду як ғазали. Ҳофизи Шерозӣ

Маҷмӯа саду як ғазали дилнишини шоири шахир ва лисонулғайб Шамсиддин Муҳаммад Хофизи Шерозиро дарбар мегирад

Муфассал »

Фарҳанги забони тоҷикӣ ҷилди 2

Ин фарҳанг фарҳанги тафсирии забони классикии тоҷикист ва тақрибан 45 ҳазор калимаву ибораро дар бар гирифтааст. Эзоҳи калимаву ибораро бо мисолҳое, ки аз асарҳои адабиёти асрҳои X то ибтидо асри XX гирифта шудаанд, таъйид ёфтааст.

Муфассал »

Таърихи мухтасари халқи тоҷик

Дар китоби мазкур воқеаю ва санаҳои асосии таърихи халқи тоҷик аз давраҳои дунёи қадим то даҳсолаи аввали асри XX мелод оварда шудааст. Воситаҳои таълими мазкур ба хонандагони V-IX, хатмкунандагони мактабҳои миёнаи ҳамагонӣ литсею гимназия ва довталабон инчунин омӯзгорони ҷавони фанни таърих, пешниҳод мегардад.

Муфассал »

Навгониҳо

Курси мухтасари математика

Китоби дарсй дар асоси программам курси математика ба­ рон донишчуёни мактабхои олй ва хонандагони синфхои болоии мактабхои миёнаи махсус навишта шудааст.

Муфассал »

Лайли ва Маҷнун

"Лайли ва Маҷнун" аз биҳин офаридаҳои суханвари шаҳири тоҷик шамсиддини Шоҳин (1858-1894) ва яке аз охирин намунаҳои дар ин силсила эҷодшудаи адабиёти классикии форсии тоҷикӣ буда, дар арафаи таҷлили ҷашни мубораки 160-умин солгарди шоир туҳфавор интишор меёбад. Бори нахустин ҳамроҳи матни кириллӣ чоп шудани матни илмии оммавии достон ба ҳуруфи ниёкон дойираи истифодаи онро вусъати лозим бахшида, мушкили ховаршиносони ватаниву хориҷӣ ва куллияи омӯзандагони мероси шоҳинро осон мегардонад.

Муфассал »

Корҳои озмоишӣ аз химияи узвӣ

Китоби «Корҳои озмоишӣ аз химияи узвӣ» барои донишҷуёни равияҳои «Технологияи маводи хурока» ва «Технологияи маҳсулот ва ташкили хуроки умумӣ», ки бо тарзи кредитӣ таҳсил мекунанд, тавсия дода мешавад. Дастури мазкур 12 корро дар бар гирифта, ҳар як кор аз муқадиммаи мухтасари назариявӣ, тавсифи таҷрибаҳо, саволҳои назоратӣ ва мисолҳо иборат мебошанд.

Муфассал »

Оммавӣ

Ашъори мунтахаб

Назм дар эҷодиёти устод С.Айнӣ, алалхусус дар марҳалаҳои аввали фаъолияти адабии ӯ ҳамчун яке аз асарҳои асосӣ мавқеи намоёне дошт.

Муфассал »

Девон

Девони Шайх Камоли Хуҷандӣ бар мабнои нусхаи дастнависи куҳани шумораи 4739, ки дар китобхонаи Остони Қудси Разавии Машҳад маҳфуз аст, мураттаб шудааст. Китобати ин нусха дар айёми зиндагии шоир (дар охири ҳаёташ) аз ҷониби хушнависи номаълуме шурӯъ гардида, пас аз даргузашти ӯ ба анҷом расидааст. Нусхаи дастнависи мазкур бори аввал мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. Таҳиягар нусхаи мазкурро аз рӯйи алифбои форсӣ аз нав тадвин кардаву иштибоҳоти матни ғазалҳоро дар муқоиса бо нусхаҳои муътабари дигар тасҳеҳ намудааст. Китоб, ки барои оммаи васеи хонандагон пешниҳод мешавад, калимаву таркибҳои душворфаҳми матни ғазалҳо дар охир тавзеҳ карда шудаанд.

Муфассал »

Фалсафа ва методологияи илм

Китоби мазкур,ки фишурдаи матни лексияҳо аз фанни "Фалсафа ва методологияи илм" мебошад, ба таҳлилу тавзеҳи масъалаҳои умумии фалсафӣ- методологии илм бахшида шуда, чун китоби дарсӣ ба донишҷӯёни риштаи магистратура тавсия карда мешавад. Бобҳои алоҳидаи китоб ба унвонҷӯёну аспирантоне, ки масъалаҳои назариявӣ- методологӣ ва фалсафии илмро дар бахши аспирантура (ё докторантура аз рӯйи ихтисос-PhD) меомӯзанд, муфид хоҳад буд.

Муфассал »

Чӣ хонем?