Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Одамони пешқадами осиёи миёна дар бораи Россия ва маданияти Рус

Халқи меҳнаткаши гӯшаву канори империяи Россия ва одамони пешқадами онҳо дар шароити режими мустамликавии подшоҳӣ ҳамеша кӯшиш мекарданд, ки бо халқи Рус дар муносибати наздики дӯстона бошанд, ба маданияти пешқадами он шавқу ҳаваси баланд доштанд.

Муфассал »

Мунтахаби ашъор

Ин ҷилд мунтахабе аз маснавии «Ҳадиқатулҳақиқа», қасоид ва ғазалиёти Ҳаким Саноии Ғазнавиро дар бар мегирад, ки дурдонаҳое аз ганҷинаи ирфону маънавиятро дар худ нуҳуфтааст.

Муфассал »

Дар чодари сафеди маҳтобӣ ҷилди 2

Гулчини Шоири халқии Тоҷикистон Гулназар солҳост, ки дар бӯстони табъи ӯ шодоб гардидааст. Умедворем, ки писанди ошиқони гули сухан хоҳад гашт.

Муфассал »

Навгониҳо

Ташкили менеҷменти захираҳои башарӣ

Ташкили мемеҷменти захираҳои башарӣ қисмати масъулиятноку судовари фаъолияти менеҷменти корхонаю муассисаҳо ва мудирияти роҳбарони алоҳида буда, метавонад ҳазорсолҳо ба одамият хизмат расонад.Китоби дарсӣ барои донишчуёни муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии риштаи менеҷмент ва иқтисод, омузгорону муҳақиқон ва роҳбарони зинаҳои гуногуни идоравӣ, инчунин, шахсони хоҳиши зиндагии хуб дошта, тавсия мешавад.

Муфассал »

Нек дарёбу бад макун зинҳор

Дастур барои омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, донишҷӯёни мактабҳои олии омӯзгорӣ, унвонҷӯён, падару модарон ва кор- мандони соҳаи маориф пешниҳод мегардад.

Муфассал »

Афсонаи зан ва дев

Буд набуд як зан буд. Зани бисёр зебою боқувват, меҳнатдӯсту оилапарвар, қадбаланду босаховат. Он вақтҳо занҳо аз мардҳо ҳам боқуваттар буданд. Ин зан як замини калон дошт ва дар он майдон токи ан- гурҳои рангоранг парвариш мекард.

Муфассал »

Оммавӣ

Луғатномаи кӯчаки Арабӣ- Тоҷикӣ. Қисми 2

Бо пешрафти илму фановарӣ дар ҳама бахшҳои зиндагии замони муосир ва густариши муносибатҳои байналмилалӣ талабот ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ боз ҳам афзунтар гардидааст. Забон ҳамчун воситаи алоқаи байни инсонҳо дар рушду шукуфоии ҳар як кишвар саҳми босазо дорад. Аз ин рӯ,дар ҳама кишварҳои олам омӯзиши забонҳои хориҷӣ мақоми баландеро касб намудааст.

Муфассал »

Дастур оид ба офиятбахшии психологии ҷабрдидаҳои зӯроварӣ дар оила

Дастури таълимӣ – методӣ барои донишҷӯёни ихтисоси психология. Дастури мазкур бо дастгирии Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (Дафтар дар Тоҷикистон) дар доираи лоиҳаи Дафтар оид ба пешбарии баробарии гендерӣ ва мубориза ба савдои одам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чоп баромад. Маълумоте, ки дар дастур оварда шудааст, натиҷаи кори муаллифи нашри мазкур буда, наметавонад мавқеи расмӣ ё нуқтаи назари Созмони Амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (Дафтар дар Тоҷикистон) бошад.

Муфассал »

Гулчини ашъор

Дар ин маҷмӯа достонҳои машҳури Шоири халқии Тоҷикистон, Қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода "Писари Ватан", "Ҳасани аробакаш", "Чароғи абадӣ", силсилаи шеърҳои "Қиссаи Ҳиндустон ","Модарнома", "Ошёни баланд",гирд оварда шуданд. Хонанда аз мутолиаи ин китоб дарси хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ Ватану ватандорӣ, озодию озодагӣ, сулҳу сафо, зебоию сарбаландӣ меомӯзад. Тавсияи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳури Тоҷикистон барои хониши берун аз синфии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишварамон нашр мегардад.

Муфассал »

Чӣ хонем?