Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Феҳрасти (каталоги )зироатҳои кишоварзӣ

Дар феҳрасти мазкур оиди навъҳои гуногуни зироатҳои кишоварзӣ, ки дар шароити иклими кишвар ва дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишт иҷозат дода шудаанд (навъҳои санҷидашуда ва минтақабоб кардашуда), инчунин дар хусуси навъ ва пайванду дурагаҳои зироатҳои кишоварзие, ки барои парвариш дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, вале бе ҳифз иҷозат дода шудаанд (навъҳои гибридӣ), маълумотҳои муфид гирд оварда шудаанд. Тавсияҳои овардашуда алалхусус, барои сокинону деҳқонони вилояти Хатлон ва кишоварзони ноҳияҳои минтақаи Кулобу дигар манотиқи ҷумҳурии Тоҷикистон кумаки амалиро дар баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ расонида метавонад. Нашри дастури мазкур дар асоси иҷроиши Лоиҳаи паст намудани сатҳи камбизоатӣ дар ҷумёурии Тоҷикистон бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо ва иҷроиши он аз тарафи Ташкилоти Байналмиллалии Ғайриҳукуматии ОКСФАМ – и давлати Бритониёи Кабир дар ҳамкори бо ташкилити маҳаллии «Ҳамкорӣ Баҳри Тараққиёт» амалӣ гаштааст

Муфассал »

Муаллими сахтгир

Маҷмўа аз ҳикояҳое тартиб ёфтааст, ки муаллиф онҳоро дар солҳои гуногуни фаъолияти эҷодиаш таълиф намуда, мўҳтавояшон баёнгари хислатҳои неки инсонӣ ва тарғибгари ахлоқи ҳамидаву накўкорӣ ҳастанд.

Муфассал »

Бахтофарин (маҷмӯаи шеърҳо, мақолаҳо ва очеркҳо)

Дар ин маҷмӯа шеъру мақола ва очеркҳое гирд омаданд, ки дар онҳо нақши таърихии фарзанди фарзонаи миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва хизматҳои арзандаи ӯ дар роҳи истиқрори сулҳу ризоияти миллӣ, боло бурдани худшиносию худогоҳии мардум, пешрафти иқтисодиёт ва маънавиёт, раҳоӣ бахшидани кишвар аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва амнияти ғизой тараннум шудаанд. "Бахтофарин" гулдастаи меҳру ихлоси адибони тоҷик аст ба ин фарзанди содиқи Ватан.

Муфассал »

Навгониҳо

20 баҳори Ваҳдат

«20 баҳори Ваҳдат» гулчини ашъори шоирони тоҷикро дар васфи сулҳу оштӣ, Ваҳдати миллӣ, Истиқлоли давлатӣ, халқи бузургвор ва Тоҷикистони азиз фаро гирифтааст, ки аксари муаллифон шоҳиди ин рӯйдодҳои сарнавиштсози таърихӣ будаанд. Маҷмӯа ба шарафи 20-умин солгарди Ваҳдати миллӣ – ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон пешкаши хонандагони арҷманд гардонида мешавад.

Муфассал »

Дунёи меҳр

Гулчеҳра Давлатова ҳанӯз аз овони дар мактаби миёна таҳсил карданашон машқи шеър мекарданд. Имрӯз у ғаввосеро мемонад, ки аз қаъри беканори шеър дурри маънӣ меҷӯяд. Шеъраш саршори меҳру муҳаббат аст.

Муфассал »

Таърихи халқи тоҷик ибтидои асрҳои миёна 6

таърихи ибтидои асри миёна аз асри III то асри VIII милодро дар бар мегирад. Дар таърихи халқи тоҷики ин давраҳо дигаргуниҳои муҳими сиёсӣ,иқтисодӣ,иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба амал омадаанд.

Муфассал »

Оммавӣ

Таҳлили иқтисодӣ

Дастури таълимӣ аз се бахш иборат мебошад. Дар бахши якум асосҳои назариявии тахлили иктисодӣ баён гардидаанд. Бахши дуввум ба тахлили идоравии фаъолияти хочагидорӣ бахшида шудааст. Дар бахши севвум бошад оиди тахлили на- тиҷаҳои молиявии фаъолият ва вазъи молиявии корхонаҳои са- ноатӣ сухан меравад. Дастур барои донишҷӯён, муаллимон, роҳбарону мутахас- сисони корхонаҳо ва тамоми соҳибкорон нигаронида шудааст.

Муфассал »

Ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа дар забони тоҷикӣ

Рисолаи Асозода "Ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа дар забони тоҷикӣ" пажӯҳиши шоистаест дар забоншиносии муосир. Китоб датурест барои устодон ва донишҷуёни факултаҳои забон ва адабиёти тоҷики мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муфассал »

Каштанка

Аз русӣ тарҷумаи Маҷид Салим

Муфассал »

Чӣ хонем?