Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Идора кардани хатари бонкӣ

Дар ҷараёни фаъолияти бонкҳо хатарҳо ба миён меоянд. Идора кардани ин хатарҳо ба роҳ мондани як катор тадбирҳоро талаб менамояд. Дастури мазкур роҳҳои идо­ра кардани хатари ҳамаи шаклҳои ҳуқуқии бонкҳои тичоратӣ ва ташкилотҳои молиявии гайрибонкиро дар худ таҷассум менамояд. Дар ин дастури таълимӣ хамчунин самтҳои асосии фаъолияти бонкӣ ва ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ шарҳ дода ва он бо назардошти таҷрибаи кории бонкҳои инкишофёфтаи мамолики хоричӣ мураттаб гадидааст. Ин дастур ба бахшҳои «Молия ва қарз», «Фаъолияти бонкӣ», «Муҳосиба»-и Донишгоҳҳои мамлакат мавриди истифода қарор додан мумкин аст.

Муфассал »

Пиндорҳо ва ингорҳо

Маҷмӯаи «Пиндорҳо ва ингорҳо» аз мақолаҳои адабиётшиносӣ, очерки ҳуҷҷатӣ, намунаҳои шеър ва тарҷумаи бадеӣ фароҳам омадааст, ки адиб дар солҳои охир таълиф намудааст.

Муфассал »

Дурри Дурдона

Шеърҳо

Муфассал »

Навгониҳо

Субҳи баҳор

"Субҳи баҳор" маҷмӯаи аввалини шоири ҷавон Бурҳон Фаррух мебошад. Муаллиф дар шеърҳои худ ба Партияи Коммунистӣ ва Ватани ҷоноҷони советӣ изҳори муҳаббат мекунад, бачагии хушбахтонаро тараннум мекунад. Дар маҷмӯа инчунин аз тарҷимаҳои шоир намунае оварда шудаанд. Умедворем,ки маҷмӯаи Бурҳон Фаррух мақбули хонандагони сершумори кироми мегардад.

Муфассал »

Касалиҳои парандаҳо

Парандапарварӣ яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта дар таъминоти аҳолӣ бо маҳсулотҳои серғизои хурока- аз қабили тухм ва гӯшт нақши асосиро мебозад. Парандапарварӣ аз дигар соҳаҳои чорводорӣ на танҳо бо қобилияти истеҳсолии баланд доштан, инчунин аз афзоиши бо шиддат, маҳсулнокии баланд ва додани хурока, ки метавонад истеҳсолотро тараққӣ диҳад фарқ мекунад.

Муфассал »

Осор-ул-боқия

"Осор-ул-боқия"-и олим, мутафаккир ва ҳакими барҷаста Абурайҳон Муҳаммади Берунӣ шоҳкори афкори илмии асрҳои X-XI ба шумор меравад. Муаллиф дар он ба таҳлили ташаккули шаклҳои мухталифи фарҳанги инсонӣ пардохта, сабабҳои пайдоиши ҷараёнҳои мухталифи мазҳабӣ ва муборизаи байни онҳори ошкор намуда, муносибати мутафаккирони гузашта ва ҳамзамонони худро нисбат ба онҳо муаян менамояд. Хонандаи арҷманд аз ин китоби бебаҳо дар бораи пайдоиши олам, ҳайёт, воқеаҳои оддиву ғайриоддии табиӣ, сабабу тарзҳои пайдоиши оину хешро, мояи пайдоиш ва шакл гирифтани тақвими хиндуён,румиён, яҳудиён,тоҷикону форсҳо, арабҳову қибтиён маълумоти фаровон ба даст меорад.

Муфассал »

Оммавӣ

Фазилати Авроди фатҳияи Мирсайид Алии Ҳамадонӣ

<<Авроди фатҳия>>-и Мирсайид Алии Ҳамадонӣ рисолаест, ки дар маросими номгузорӣ ба ҷо оварда мешавад.

Муфассал »

Ману хонаводаи мо ва Мирзо

Китобе, ки пешкаши шумо гардидааст, аз беҳтарин ва саратарин китобҳои саргузашти чанд соли охир эътироф шудааст ва он зиндагиномаи пурпеч, вале марғубу аҷиби зумрае аз фардони қавидилу муборизу пешравро ба ҳам овардааст... Китоб бахшида ба 60-солагии пирӯзи бар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва 80-солагии яке аз диловарони майдони набард ва майдони зиндагӣ- Мирзо Бобоҷонов таълиф, нашр ва пешкаши хонандаи хушзафқ гардидааст.

Муфассал »

Бадоеъ-ул-афкор

"Бадоеъ-ул афкор"(номипуррааш-"Бадоеъ-ул афкор фӣ саноеъ-ул-ашъор") асари Камолуддин Ҳусайн Воъизи Кошифӣ буда, доир ба санъатҳои бадеҳи,танқиди адабӣ, шинохтани нуқсонҳои шеър,қофия ва навъҳои он нуқсонҳое,ки дар радиф воқеъ мешаванд,баҳс мекунад."Бадоеъ-ул-афкор"аҳамияти илмию амалӣ дошта,донишҷӯён, толибилмон, муаллимон, муҳаққиқон ва дӯстдорони каломи бадеъ онро чун дастури таълим истифода хоҳанд кард.

Муфассал »

Чӣ хонем?