Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Дар чодари сафеди маҳтобӣ ҷилди 2

Гулчини Шоири халқии Тоҷикистон Гулназар солҳост, ки дар бӯстони табъи ӯ шодоб гардидааст. Умедворем, ки писанди ошиқони гули сухан хоҳад гашт.

Муфассал »

Олуча гули бодом

Шеърҳо

Муфассал »

Домони абр

Маҷмӯаи шеърҳо

Муфассал »

Навгониҳо

Асосҳои демография

Демография-яке соҳаҳои муҳими илм ба ҳисоб меравад. Дарк кардани афзоиши қонунмандиҳои нуфус вазифаи асосии он буда,ин на танҳо ба талаботи худи илм,балки бо нақши афзояндаи омили демографӣ умуман дар тарақиёти истеҳсолот ва ҷамъият муаян карда мешавад.

Муфассал »

Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ - адиб ва мутафаккири номӣ

Нашри дувуми рисолаи муфассали бунёдӣ, ки ба қалами яке аз Ҷомишиносони маъруфи олам – Арбоби шоистаи илми Тоҷикистон, доктори илми филология, профессор Аълохон Афсаҳзод (1935-1999) тааллуқ дорад, аз ҷараёни зиндагӣ, муҳтавои осор, муҳити сиёсиву иҷтимоӣ, афкору ақоид ва мақоми илмию адабии олим, шоир, нависанда ва мутафаккири номӣ Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ дар таърихи тамаддуни мардуми Ховарзамин, бавижа таърихи адабиёти классикии форсии тоҷикӣ, баҳс мекунад ва ба муносибати 600-умин солгарди зодрӯзи мутафаккир, ки бо қарори ЮНЕСКО дар саросари олам таҷлил мегардад, ихтисос ёфтааст

Муфассал »

Луғатномаи кӯчаки Арабӣ- Тоҷикӣ. Қисми 2

Бо пешрафти илму фановарӣ дар ҳама бахшҳои зиндагии замони муосир ва густариши муносибатҳои байналмилалӣ талабот ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ боз ҳам афзунтар гардидааст. Забон ҳамчун воситаи алоқаи байни инсонҳо дар рушду шукуфоии ҳар як кишвар саҳми босазо дорад. Аз ин рӯ,дар ҳама кишварҳои олам омӯзиши забонҳои хориҷӣ мақоми баландеро касб намудааст.

Муфассал »

Оммавӣ

Таърихи давлат ва ҳуқуки Тоҷикистон. Қисми 1

Қисмати аввали китоби "Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон" масъалаҳои пайдоиши давлат ва ҳуқуқро дар сарзамини таърихии тоҷикон, шаклгирии механизми давлатӣ, сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, хусусиятҳои тамаддунҳои ҳуқуқӣ ва махсусияти идоракунии давлатиро аз ибтидои ҳазораи се ва дуи қабл аз милод то ибтидои асри XIX дар бар мегирад. Китоб барои устодон ва донишҷӯёни факултаҳои ҳуқуқшиносӣ ва ҳаводорони таърихи ҳуқуқ ва давлати тоҷикон пешбини шудааст.

Муфассал »

Абдураҳмони Ҷомӣ Осор, ҷилди ҳаштум

Китоби «Нафахот ал-унс>-и Мавлоно Абдурахмони Чомй, ки номи пурраи он «Нафахот ал-унс мин хазарот ал-кудс» мебошад, аз чумлаи осори гаронцадру боарзиши ин мутафаккири бузургн садаи XV ба шумор меравад. Рочеъ ба сабаби таълиф, замони тасниф, фарогирй ва санаи отозу анчоми асар муаллиф дар му- каддимаву хотимаи он басе равшану возех маълумот додааст.

Муфассал »

Масири кӯчаи хотир

Ғаюр Ашӯри Растагор шӯъбаи актёрии факултаи санъати Донишкадаи омӯзгориро хатм кардааст. Солҳои зиёд дар Телевизиони Тоҷикистон ҳамчун коргардон фаъолият намудааст. Ҳоло мудири бахши адабии Театри академии драмавии ба номи А. Лоҳутист. Маҷмӯаи намоишномаҳои ӯ бо номи «Рӯдакӣ дар Самарқанд» соли 2010 ба табъ расидааст. «Масири кӯчаи хотир» китоби дуюми нависанда аст.

Муфассал »

Чӣ хонем?