Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Асосҳои коргузорӣ

Дастур ба таҷрибаи мавҷудаи ҳуҷатнигорӣ асос ёфтааст. Дар Дастур масъалаҳои марбут ба ҳар гуна ҳуҷатҳои хизматию шахсӣ,таҳияву ба расмият даровардан ,ҳамчунин барои нигоҳдорӣ ва дар оянда барои истифодабарӣ тайёр кардани парвандаҳо мавриди барраси қарор гирифтаанд. дар бораи воситаҳои ҳозиразамони фиристодани иттилоот ва ҳуҷатҳо маълумот дода мешавад.

Муфассал »

Чаҳор наво

Сурудҳо

Муфассал »

Бизнеси байналхалқи

Китоб ба донишчУён, аспирантони макотиби олӣ, сомеони мактаби бизнес ва кормандони илмие, ки проб лемахои бизнеси байналхалқй ва иктисодиёти байнал халқии муосирро омухтанианд, таъйнн гардидааст. Дар китоб кушиши баррасии баъзе масъалаҳои на­ зария, амалия ва одоби бизнеси байналхалқй, хамчун шарти зарурии муайянкунандаи амоли самараноки биз­ неси миллй, рочеъ ба воридшавй ба бозорхои хоричй ба харч дода шудааст.

Муфассал »

Навгониҳо

Барги сабз

«Барги сабз» нахусткитоби рӯзноманигори варзида Амирхон Аҳмадхонов буда, ҳама аз зиндагӣ, тақдир ва фаъолияти шахсиятҳои касбу кори гуногун нақл мекунанд. Нигоштаҳои ин китоб аз сарсабзии гулбоғи эҷод ва фардои дурахшони роҳи пешгирифтааш дарак медиҳад. Орзумандем, ки ин китоб писанди хонандаи нуктасанҷ мегардад.

Муфассал »

Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик

Ин очерки адабию таърихии донишманд ва адиби бузурги тоҷик устод Садриддин Айнӣ роҷеъ ба ҳаёт ва корномаи як шахсияти бузурги гузаштаи халқамон Темурмалик, ки барзиди аҷнабиён мубориза бурдааст, икоят мекунад. Хонандаи закӣ ва нуқтасанҷ аз мутолиаи ин асар дар бораи таърихи гузантаи мардуми тоҷиква шахсияти муборизи диёри Мовароуннаҳр маълумоти муфассал ва дақиқ мегирад.

Муфассал »

Абӯрайҳони Берунӣ

Абӯрайҳони Берунӣ яке аз нобиғаҳои алами илми Мовароуннаҳр ва Хуросон мебошад, ки дар асри X зиста дар соҳаҳои гуногуни илмҳои дақиқ, дар таърих, этнография ва адабиёт асарҳои гаронбаҳои зиёде навишта, дар бисёр соҳаҳои илм аввалин роҳкушо буда, ба хазинаи дониши замони худ ҳиссаи басо арзандае ҳамроҳ кардааст. Соли 1972 халқҳои Иттифоқи Советӣ ва тамоми башарияти прогрессив ҳазорсолагии ин донишманди ҷаҳоншумулро ҷашн гирифт. Ин рисола дар бораи ҳайёт ва муҳимтарин асарҳои то ба замони мо маҳфузмондаи ин олими бузург мухтасар маълумот медиҳад.

Муфассал »

Оммавӣ

Шиноси ношинос

Ҳикояҳои Гулнори Усмон пораҳои зиндагианд, пораҳое, ки самимонаву зебо ва нишонрас рӯи коғаз омадаанд ва хислату ҳайсияти қаҳрамонҳояшонро му- айян мекунанд. Таронаҳои маҷмӯа низ эҳсоси зебои дилро таҳрик мебахшанд.

Муфассал »

Ҳуқуқи кӯдак дар саволу ҷавоби тестӣ.

Ҳуқуқи кӯдак дар саволу ҷавоби тестӣ (воситаи таълимӣ) дар асоси барномаи таълимӣ аз курси махсуси "Ҳуқуқи кӯдак" боназардошти талаботи ҳадди ақали мазмуну мундариҷаи Стандарти давлатии таҳсилоти олии касби ва нақшаҳои амалкунандаи таълимӣ омода гардида, дар маҷлиси кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ баррасӣ ва тасдиқ гардидааст. Аз ҷониби Шӯрои методии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ барои истифода дар раванди таълим бо чоп тавсия шудааст.

Муфассал »

Эконометрика.Китоби дарсӣ

Китоби дарcии «Эконометрика» бори нахуст бо забони точики таълиф шуда, барои донишчуёни ихтисосхои иктисодии мактабхои олии Чумхури Точикистон пешбини шудааст. Китоб дар асоси матни лексияхо ва мачмуи масъалахои дар дарси амалии фанни «Эконометрика», ки аз тарафи муаллифон дар Донишкадаи иктисод ва савдои Донишгохи лавлатии тичорати Точикистон хонда шудааст ва маводхои илмию дастурхои таълимии ичрокардаи онхо навишта шудааст.

Муфассал »

Чӣ хонем?