Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Афсонпҳои халқи тоҷик 1

Осори шифоҳӣ як бахши муҳимми адабиёти ҳар як миллат меёбад. Тоҷикистон низ чун миллати қадим дорои осори шифоҳии гани мебошад. Афсона як кисмати он буда, дар он орзуву омоли мардум дар хар давру замон инъикос ёфтааст. Гирдовари ва нашри афсона имкон медихад,ки ин дурдонаи осори шифохи умри човидон дошта бошад.Зеро бо мурури вакту замон баъзеи онхо аз хотирхо фаромуш мешаванд. Нашри китоби "Афсонахои халки точик "имкон фарохам меорад,ки ин киссахои маргуби мардуми мисли гавхараки чашм хифз шаванд ва дустдорони он хамеша бо афсона бошад.

Муфассал »

Юсуфу Зулайхо

Масъуди Қумӣ яке аз шоирони машҳури достонсарои нимаи дувуми асри XV мебошад, ки достони «Юсуфу Зу- лайхо»-и ӯ дар қатори беҳтарин достонҳои ишқии форсии тоҷикӣ қарор дорад.

Муфассал »

Адибони Тоҷикистон

Дар ин китоб, ки ба муносибати 80-умин солгарди таъсиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон интишор меёбад, оид ба рӯзгору осори суханвароне, ки аз даврони бунёди иттиҳодия то соли 2014 ҳаққи узвийяти онро соҳиб гардидаанд, маълумоти мухтасари шарҳиҳолӣ пешниҳод мешавад. Маълумотнома барои муаллимону толибилмони макотиби оливу мутавассита, аҳли сухану маърифат ва куллияи ҳаводорони каломи бадеъ муфиду мададрасон хоҳад буд. Мураттибон аз ҳамаи онҳое, ки дар мавриди таҳийяи китоб мададу машвараҳояшонро дареғ надоштанд, сипосгузоранд.

Муфассал »

Навгониҳо

Оташи ишқ

"Оташи ишқ"- асосан аз шеърҳои лирикии шоир, Лауреати мукофоти давлатии СССР ва мукофоти давлатии Рсс Тоҷикистон ба номи Рӯдакӣ Мӯъмин Қаноат мураттаб шудааст,ки ҳаводорони назм армуғони хубест.

Муфассал »

Эконометрика.Китоби дарсӣ

Китоби дарcии «Эконометрика» бори нахуст бо забони точики таълиф шуда, барои донишчуёни ихтисосхои иктисодии мактабхои олии Чумхури Точикистон пешбини шудааст. Китоб дар асоси матни лексияхо ва мачмуи масъалахои дар дарси амалии фанни «Эконометрика», ки аз тарафи муаллифон дар Донишкадаи иктисод ва савдои Донишгохи лавлатии тичорати Точикистон хонда шудааст ва маводхои илмию дастурхои таълимии ичрокардаи онхо навишта шудааст.

Муфассал »

Самаки айёр

Адабиёти форсу тоҷик дар баробари назми оламгир осори фаровони насри бадеии дилчасперо низ дорост. Беҳтарин намунаҳои насри классикӣ ва осори ривоятии мо дар китобхонаҳои олам маҳфуз аст. Аммо миқдори каме аз он ба табъ расида, дасраси толибони ин соҳаи адабиёти нафиси гардидааст.

Муфассал »

Оммавӣ

Ҳайвоноти Тоҷикистон

Ин китоби аввалин таҷрибаи ин қабил китобҳо мебошад. Муаллифон зарур донистанд, ки аввал дар саҳни олами ҳайвоноти СССР аз олами ҳайвоноти Тоҷикистон тасаввури умумӣ дода, баъд намояндагони алоҳидаи фаунаи республикаро дар зонаҳои асосӣ ва ҷои зиндагиашон дида бароянд.

Муфассал »

Сандуқчаи марворид

Маҷмӯаи шеъру бозӣ, муаммою афсона ва мисолу зудёбакҳои шавқовар барои хурдсолон, мураббиён ва омӯзгорон

Муфассал »

Чордодарон

Романи нависанда Гулчеҳра Муҳаммадиева – «Чордода- рон» (қисми 1,2) ҳаёти муосирони моро, ки дар ҳама шебу фа- розҳои зиндагӣ садоқатро дар нисбати якдигар фаромӯш намекунанд, фаро мегирад. Нависанда кӯшидааст ба воситаи персонажҳои асар муқаддасоти оиларо ба хонанда иброз до- рад. Қаҳрамонҳои асар ва воқеаҳое, ки дар саҳифаҳои он пеш- каши хонанда мегарданд, бофтаи хаёли нависанда набуда, инъикоси бевоситаи рӯзгори имрӯзаи мардуми тоҷик мебо- шанд ва мо боварӣ дорем, ки муҳтавои асар писанди хотири хонанда мегардад.

Муфассал »

Чӣ хонем?