Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Афсонаҳои халқи тоҷик 1

Осори шифоҳӣ як бахши муҳимми адабиёти ҳар як миллат меёбад. Тоҷикистон низ чун миллати қадим дорои осори шифоҳии гани мебошад. Афсона як кисмати он буда, дар он орзуву омоли мардум дар хар давру замон инъикос ёфтааст. Гирдовари ва нашри афсона имкон медихад,ки ин дурдонаи осори шифохи умри човидон дошта бошад.Зеро бо мурури вакту замон баъзеи онхо аз хотирхо фаромуш мешаванд. Нашри китоби "Афсонахои халки точик "имкон фарохам меорад,ки ин киссахои маргуби мардуми мисли гавхараки чашм хифз шаванд ва дустдорони он хамеша бо афсона бошад.

Муфассал »

Химияи Фарматсевтӣ. Ҷилди I

Дар қисми якуми воситаи таълимӣ дар бораи фан ва мазмуни асосии химияи фарматсевтӣ, таърих, мушкилот ва рушди ин фан, таснифот, минбаъдҳо ва усулҳои ҳосил кардани моддаҳои доругӣ, асосҳои назариявии таҳлили фарматсевтӣ ва биофарматсевтӣ маълумот дода шудааст. Усулҳои физикӣ, химиявӣ ва физикӣ-химиявӣ барои таҳлили моддаҳои алоҳидаи доругӣ ва шаклҳои доругӣ, инчунин барои муқаррар кардани устувории онҳо ба таври муфассал таҳлилу баррасӣ шуданд. Тавсифномаи умумӣ ва гурӯҳбандии пайвастаҳои табий, ки ба сифати моддаҳои доругӣ истифода мешавад, оварда шудааст.

Муфассал »

Шиноси ношинос

Ҳикояҳои Гулнори Усмон пораҳои зиндагианд, пораҳое, ки самимонаву зебо ва нишонрас рӯи коғаз омадаанд ва хислату ҳайсияти қаҳрамонҳояшонро му- айян мекунанд. Таронаҳои маҷмӯа низ эҳсоси зебои дилро таҳрик мебахшанд.

Муфассал »

Навгониҳо

Донишномаи фарҳанги забони тоҷик ҷилди 1

Ба нашр расидани ҷилди аввали "Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик" ҷиҳати муарифиӣ намудани арзишҳои маънавии халқи азизамон нақши муҳим дорад. Ин китоби бисёрҷилда доир ба анъанаҳо, урфу одатҳо,маросимҳо ва дигар сунатҳои миллии мардуми тоҷик маълумот дода, хонандаро бо таърихи ташаккули фарҳанги миллиамон шинос менамояд. Нашри ин китоб ва ҷилдҳои минбаъдаи он имкон медиҳад,ки дӯстдорони мероси фарҳангии халқи тоҷик бо ахбори наву мукаммал доир ба ҳунар ва маънавиёти мардум ошноӣ пайдо намояд. Дар бойгониҳои илмию фарҳангии мамлакат,аз ҷумла институтҳои таҳқиқотии Академияи илмҳо,пажӯҳишгоҳҳову донишгоҳҳо,Осорхонаи миллӣ ва дигар осорхонаҳои мамлакат маводи фаровони моддию ғайримоддии мардумшиносӣ мавҷуданд, ки онҳо метавонанд барои таҳияи ин донишнома ва ҷилдҳои баъдии он ҳамчун зарур аст, ки ҳангоми таҳияи мавод доир ба ҳар як маросим ва урфу одатҳои миллӣ аз онҳо истифода намоянд ва ахбори донишномаро васеътар гардонанд.

Муфассал »

Феҳрасти (каталоги )зироатҳои кишоварзӣ

Дар феҳрасти мазкур оиди навъҳои гуногуни зироатҳои кишоварзӣ, ки дар шароити иклими кишвар ва дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишт иҷозат дода шудаанд (навъҳои санҷидашуда ва минтақабоб кардашуда), инчунин дар хусуси навъ ва пайванду дурагаҳои зироатҳои кишоварзие, ки барои парвариш дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, вале бе ҳифз иҷозат дода шудаанд (навъҳои гибридӣ), маълумотҳои муфид гирд оварда шудаанд. Тавсияҳои овардашуда алалхусус, барои сокинону деҳқонони вилояти Хатлон ва кишоварзони ноҳияҳои минтақаи Кулобу дигар манотиқи ҷумҳурии Тоҷикистон кумаки амалиро дар баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ расонида метавонад. Нашри дастури мазкур дар асоси иҷроиши Лоиҳаи паст намудани сатҳи камбизоатӣ дар ҷумёурии Тоҷикистон бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо ва иҷроиши он аз тарафи Ташкилоти Байналмиллалии Ғайриҳукуматии ОКСФАМ – и давлати Бритониёи Кабир дар ҳамкори бо ташкилити маҳаллии «Ҳамкорӣ Баҳри Тараққиёт» амалӣ гаштааст

Муфассал »

Афсонаҳои халқи тоҷик 3

Осори шифоҳӣ як бахши муҳимми адабиёти ҳар як миллат меёбад. Тоҷикистон низ чун миллати қадим дорои осори шифоҳии гани мебошад. Афсона як кисмати он буда, дар он орзуву омоли мардум дар хар давру замон инъикос ёфтааст. Гирдовари ва нашри афсона имкон медихад,ки ин дурдонаи осори шифохи умри човидон дошта бошад.Зеро бо мурури вакту замон баъзеи онхо аз хотирхо фаромуш мешаванд. Нашри китоби "Афсонахои халки точик "имкон фарохам меорад,ки ин киссахои маргуби мардуми мисли гавхараки чашм хифз шаванд ва дустдорони он хамеша бо афсона бошад.

Муфассал »

Оммавӣ

Иқтисоди бозоргонӣ

Ханандагони гиромӣ, шумоён ин дам китоберо ба даст гирифтаед, ки ба масоили умдаву пахндомани хаёти чомиа иқтисоду бозаргон бахшида шудааст. Шояд чунин кушиш дар забони модарии мо аввалин бошад. Аз ин сабаб хам падидаҳову нуқтаҳои он ба қадри дилхох суфтаву равон, ҷилодору дурахшон, пурмулоҳизаву саҳеҳ набошанд.

Муфассал »

Саду як ғазал. Ҳусайни Кангуртӣ

Дар ин маҷмӯа саду як ғазали шоири маъруф Ҳоҷӣ Хусайнӣ Кангуртӣ (1868-1917) ҷой дода шудааст.

Муфассал »

Алибоҷ

Ҳикоя

Муфассал »

Чӣ хонем?