Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Тоҷикон дар қарни бистум, Сад ранги сад сол

Ин асар яке аз кӯшишҳои ибтидоист ба бознигори ва бозҷӯйиҳо дар таърихи зиёда аз сад соли тоҷикон--аз давраи истилои русия то истиқлолияти давлатии тоҷикистон.Ин талош дар асоси маводи бойгониҳои давлатӣ ва хусусӣ,баёноти шоҳидони рӯдодҳо ва назари пажӯҳишгарони таърихи гузашта сурат гирифта, мавзӯъи марказиро дар он омӯзиши таҳҳавули афкори сиёсӣ ва ҷамъиятии тоҷикон дар тӯли печутобҳои таърихи душвор ташкил додааст. Аз баски ин барнома нахуст дар шакли гуфторҳои радиоӣ садо дод,дар навиштор сабки сӯбати иштироккунандагони он нигоҳ дошта шудааст.

Муфассал »

Навҳаи асп.

Мегӯянд, барои китоб навиштан бояд дарёбӣ: вақти он расидааст, ки ба навиштан оғоз кунӣ, рӯи қоғаз биорӣ дидаву карда, шунидаву фаҳмида ва аз чӣ дар ҳайрат монда. Бале, ин дуруст аст. Бори аввал дар давраи мак- табхонӣ қалам ба даст гирифтам. Хабаре навиштам ва дар бораи модар шеър гуфтам. Ҳарду дар рӯзномаи «Пионери Тоҷикистон» чоп шуданд.

Муфассал »

Мантиқу-т-тайр: Асрорнома. Фаридуддини Аттор

«Мантиқу-т-тайр»-и Фаридуддин Аттори Нишопурӣ аз нахустин маснавии рамзии ирфонии адабиёти форсии тоҷикӣ аст ва дар он душвориҳои ба ҳадаф расидан дар зиндагии рӯҳонӣ ва маънавӣ бо обу ранги бадеӣ тасвиру шарҳ ёфтааст. Асар бо номи «Забони мурғон» низ дар байни мардуми мо маъруфият дорад. Асрорнома» баъд аз «Мантиқу-т-тайр» аз маснавиҳои серхонандаи Фаридуддини Аттор аст ва аз маснавиҳоест, ки равиши якнавохт надорад, балки чун баъзе аз маснавиҳои дигари адаби форсии тоҷикӣ дар мазмунҳои ирфонӣ доир ба ҳолу ҳавасҳои гуногуни инсонӣ баҳс мекунад.Ҳар ду маснавӣ дар тарбияи ахлоқи ҳамидаи инсонҳо хеле муҳимманд.

Муфассал »

Навгониҳо

Резу чош

Шеърҳои ҳаҷвӣ

Муфассал »

Раққоса

Шеърҳо

Муфассал »

Урология

"Урология"мутобиқи протоколи №1 Ҷаласаи Шӯрои таъбу нашри Вазорати тандурустии Тоҷикистон аз 20,02,2010 №346 ҳамчун китоби дарсӣ барои донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳои тиббии Тоҷикистон тавсия карда шудааст. Ҳамчунин китоби мазкур барои табибони бемористонҳои ноҳиявӣ-ва шӯъбаҳои ёрии таъҷилии тиббӣ ҳамчун дастури таълимӣ-методӣ хизмат хоҳад кард.

Муфассал »

Оммавӣ

Назарияи баҳисобгирии бухгалтерӣ

Дастури мазкури таълимӣ мувофиқи талаботи стандарти давлатии маълумоти олии касбӣ, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст, таҳия гардидааст. Маводҳо ба китоби мазкур боназардошти тағироти охирин ба Қонуни Ҷумқурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» дастурамал ва тавсияномаҳо, низомномаҳо оид ба пешбурди баҳисобгирии бухгалтерӣ ворид карда шудаанд. Ҳамчунин, алоқамандии бевосита ба талаботҳои баҳисобгирии андоз, масъалаҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ ва моҳияти он, мақсад ва вазифаҳои баҳисобгирӣ, предмет ва методҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ, мувозинаи бухгалтерӣ ва дигар масъалаҳои назариявии баҳисобгирии бухгалтерӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Муфассал »

Молия

Дар китоби дарсии «Молия» моҳият ва вазифаҳои мо­лия дар асоси таҳлили ақидаҳои олимон баррасй шуда, назарияи онҳо ва нақши молия дар рушди иқтисодиёт ва соҳаи иҷтимоиёт дар шароити таъмини устуворию рушди баланди иқтисодиёт нишон дода шудааст. Ҷои махсус ба рушди сохди муносибатҳои молиявӣ ҷудо карда шудааст, ки дар он системаи молияи давлатӣ (қарзи давлатӣ), молияи корхонахои шакли гуногуни моликият ва хочагидорӣ (молияи фаъолияти соҳибкорӣ, молияи хочагии дехконӣ) ҷудо карда шудаанд.Дар китоб аввалин бор шуда рушди молияи Тоҷикис­тон дар марҳалаҳои гуногун ва барқароршавии он дида баромада шудааст.Китоби «Молия» барои донишҷуён, аспирантону унвончуёни мактабҳои олии иқтисодӣ ва доираи васеи хо- нандагони ба масъалаҳои молия сарукор дошта, пешниҳод карда мешавад

Муфассал »

Назорати технокимёвии истеҳсоли шароб ва ликёру арақ

Курси «Назорати технокимиёвии истеҳсоли шароб ва ликёру арақ» яке аз силсилафанҳои махсусе мебошад, ки бо барномаи таълими донишҷӯёни ихтисоси 270500 пешбинӣ шудааст. Мақсади асосии фанни мазкур ба амал баровардани назорати равандҳои технологӣ ва тарзҳои гузаронидани онҳо мебошад, то ки бо сарфи камтарини ашёи хом ва қувваю воситаҳо маҳсулоти хушсифат ба даст оварда шавад.

Муфассал »

Чӣ хонем?