Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Паноҳгоҳи мусалмон

Ҳамду сипоси фаровон Парвардигори оламиёнро,ки мо аз ӯ мададу ёрӣ ва мағфирату омӯрзиш мехоҳем ва дуруду саломи Худо нисори паёмбарамон Муҳаммад (с) ва хонадону ёрон ва пайравони ӯ бод. Ҳар касе,ки бихоҳад,ки саҳобии ривояткунандаро бишносад ва ё дар бораи масдару сарчашмаи ҳадис маълумоти бештаре ба даст оварад, лозим аст ба асли ин китоб муроҷиат намудам.

Муфассал »

Шеърҳо ва достонҳо

Шоири маҳбуби рус Михаил Лермонов ташнаи озодӣ, муҳаббат ва саодати инсонӣ буд ва дар шеърҳояш бо эҳтироси баланд ин маъниро сурудаст.

Муфассал »

Субҳи муродбахш

«Субҳи муродбахш» маҷмўаи мақолаҳои муаллиф ҳастанд, ки аз публисистикаю очерку мусоҳибаҳо иборат аст. Муҳаббат ба Ватани азизу садоқат ба арзишҳои он дар дили қаҳрамонони имрўза, ки дар замони соҳибистиқлолии кишварамон зиста, боз ҳам чуқуртар реша давондаанд, аз мавзўи асосии ин маҷмўаи нави муаллиф мебошанд. Хонанда аз мутолиаи ҳар кадоме аз мақолаҳои гирдовардашуда баҳраи хубе мебардорад, то ки муҳаббату садоқаташ ба Ватан, ба обу хоки он боз ҳам фузунтар гардад.

Муфассал »

Навгониҳо

Вожаномаи компютер

Раванди пешрафти инсоният дар дахсолахои ахири асри чорй ахли башарро ба он водор сохтааст, ки асри ХХ-ро асри компютер номгузорй кунанд. Байн пеш аз хама, дар интихои солхои 70-ум, офарандагони ком- пютерхои шахсй поя1узор будаанд.

Муфассал »

Осор. Ҷилди Якум

Ҷилди якуми осори чаҳорҷилдаи Мирзо Абдулқодири Бедил (1644-1720) аз ғазалиёти дилошӯби ӯ иборат аст. Бедил ғазалро ба услуби хос гуфт ва сабки ҳиндиро асос гузошт. Донишмандони соҳаи мусиқи ба аксарияти ғазалҳои ӯ оҳанг бастанд. офаридаҳои Бедил бори аввал дар тоҷикистон чоп мешаванд, ва аз ин ҷиҳат тӯҳфаи бебаҳоянд.

Муфассал »

Бурҳони қотеъ. Ҷилди 3

Мураттиби «Бурҳони қотеъ» Муҳаммадҳусайни Бурҳон аз луғатшиносони бузурги адабиёти тоҷику форс буда, ин асари пурарзишу гиронбаҳояшро дар асри XVII дар заминаи таҷрибаи уламои пешин иншо намудааст, ки он барои тозагӣ ва инкишофи забони адабӣ мусоидат кардааст. Ҷилди севвуми фарҳан- ги мазкур мутобиқи тартиби алифбои ниёгон ҳарфҳои гоф то ё ва татиммаро фаро гирифтааст. Дар фарҳанг беш аз 20 ҳазор моддаи луғавӣ шаҳру эзоҳ ёф- таанд.

Муфассал »

Оммавӣ

Девони замон

Дар ин китоб беҳтарин шеъру ғазал, рубоиву дубайтӣ ва суруду таронаҳои яке аз симоҳои барҷастаи адабиёти муосири тоҷик, Шоири халқии Тоҷикистон, дорандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ устод Лоиқ Шералӣ гирд омадаанд. Девони замон тӯҳфаи бебаҳоест барои ҳаводорони шеъри ноби тоҷикӣ ба муносибати 70 - солагии зодрӯзи шоир.

Муфассал »

Такомул ва экологияи физиологияи растанӣ

Дар китоби дарсӣ масъалаҳои умумии такомул ва экологияи физиологияи растанӣ аз қабили самтҳои такомули функсияи растанӣ, такомули механизмҳои ғизогирии фототрофӣ ва нафаскашии аэробӣ, таркиби кимиёвии растанӣ, аҳамияти ҳодисаҳои даврӣ дар ҳаёти растанӣ ва ғайраҳо, маълумот дода мешавад.

Муфассал »

Хурӯсаки тоҷбасар

Ҳикоя

Муфассал »

Чӣ хонем?