Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Он чӣ аз сар гузашт

Ин китоби охирини Ҷалол Икромӣ мебошад. Нависанда дар бораи солҳои наврасаш, хешу табораш, революсияи сосиалистии Бухоро ва сарнагун шудани республикаи сосиалистии Бухоро, тараққиёт ва сабзиши республикаи сосиалистии Тоҷикистон сухан меронад. Саҳифаҳои зиёде ба солҳои мудҳиши 1937-39 бахшида шудааст.

Муфассал »

840 суолу ҷавоби таснифоти қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иқтисоди бозоргонӣ

Дар китоби мазкур ҳамаи тадбирҳоеро, ки барои инкошофи забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ амалӣ карда мешаванд, ба инобат гирифта, пеш аз ҳама ба низоми мактабҳои олӣ такя шудааст. Китоб барои донишҷӯёни факултаҳои иқтисодию ғайрииқтисодӣ, соҳаи иқтисодиёту молия, соҳибкорону тоҷирон, иҷоракорон ва роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонию фермерӣ таҳия шудааст.

Муфассал »

Сулҳ чист

Вақте ки механдӣ, СУЛҲ аст! Вақте ба ҳама салом мегӯйӣ ва ҳама ба саломи ту ҷавоб медиҳанд, СУЛҲ аст!

Муфассал »

Навгониҳо

пашшаи далер

Дар китоби нависандаи қирғиз Жапарали Осмонқулов "Пашшаи далер"ҳикояву масалаҳо барои хурдсолону наврасон гирд оварда шудаанд,ки ҷолибу хонданӣ буда, аз паҳлӯҳои гуногуни ҳайёти худи онҳо нақл мекунанд.

Муфассал »

Чашма дарё мешавад

Қисса ва ҳикояҳо барои кӯдакон ва наврасон

Муфассал »

Моҳи хасрав

«Моҳи хасрав» китоби нави шоири дардошнову рангинхаёл Алимуҳаммад Муродӣ буда, як навъ ҷамъбасти роҳи эҷодии ӯст. Дар ин маҷмӯа шеърҳои солҳои гуногун эҷодшудаи шоир гирдоварӣ шудаанд. Умед аст «Моҳи хасрав» писанди хонандаи закиву серталаб хоҳад гардид.

Муфассал »

Оммавӣ

Ташаккули афкори адабӣ дар асрҳои X-XI

Ин китоб ба ҳайси рисолаи номзадӣ соли 1970 аз тарафи муҳаққиқи маъруфи таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ Худоӣ Шарифов анҷом ёфтааст. Баҳси асосии муаллиф дар атрофи назарияҳои шеърии осори тоҷикии асрҳои X-XI меравад. Ҳамчунин аз муҳимтарин вазиваҳои ин кор муаян нумудани воситаҳои баёни назарияҳо дар бораи шеър ва манбаъҳои асосии адабиётшиносии классикии тоҷик мебошад. Бо вуҷуди он, ки дар фосилаи зиёда аз 46 соли баъди анҷоми он дар мавзӯи афкори адабии асрҳои миёна мақола ва китобҳои зиёде аз ҷониби донишмандони кишварҳои мухталиф навишта ва нашр шуда бошад ҳам, ин рисола ҳанӯз ҳам арзиши илмии худро аз даст надодааст.

Муфассал »

Таърихзадагӣ

Ин маҷмӯа дар воҷеъ гузидаест аз мақолот ва навиштаҳои муаллиф дар масоили фалсафаи таърих ва таърихнигории муосир. Матолиби он барои муҳаққон, муаррихон, донишҷуёни риштаҳои таърих, сиёсатшиносӣ ва ҷомеашиносӣ муфид аст.

Муфассал »

Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития 2010

Ин китоб "Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития"-и Аҳмад Маҳдуми Дониш аст, ки аз рӯи чопи интиқодии соли 1960 ба хатти форсӣ -тоҷикӣ интишордодаи академик Абдулғанӣ Мирзоев таҳия гардидааст. Ин асари муҳим ва то дараҷае дар эҷодиёти Аҳмади Дониш хусусияти ҷамъбасткунандагӣ дошта, ки имрӯз ҳам барои худшиносии мардум судманд аст, дар шакли пурра ба хатти кириллӣ ба доираи васеи хонандагон расонида мешавад.

Муфассал »

Чӣ хонем?