Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Тавсияҳо оиди биотехнология ва селексияи картошка

Ин тавсиянома бо дастгирии Филиали ташкилоти ҷамъиятии интиқоли технологияҳои иттилоотии умумиҷаҳонӣ дар Тоҷикистон (ФТҶИТИУТ) дар ҳамкорӣ бо доктори илмҳои аграрӣ Ли Чунг Сик, олимони Озмоишгоҳи биологияи молекулавӣ ва биотехнологияи Институти ботаника, физиологиф ва генетикаи растании Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ташкилоти ҷамъиятии «Тухмипарвар» ба табъ расидааст.

Муфассал »

Ангораҳо. Гулчини ашъор

"Ангораҳо" китоби гулчини ашъори Шоири Халқии Тоҷикистон Лиқ Шералист. Ин китоб соли 2001 аз ҷониби нашриёти "Адиб" бо теъдоди ҳазор нусха ба табъ расида дар мудати кӯтоҳ ба дасти хонандагон расид. Аз байн қариб 10 сол гузашт. Имрӯз зарурат ба чопи такрории китоб пеш омад. Умедворем, маҷмӯа, ки ба муносибати 70-солагии устоди назми муосир ба табъ мерасад, барои ҳаводорон тӯҳфаи ёдгор хоҳад шуд.

Муфассал »

Хирмани умр

Китоб бозгӯкунандаи ҳаёти гузаронидаи муаллиф, ёдоштӣ бада, дар он лаҳзаҳои гуногуни умриӯ, хотираҳояш роҷеъ ба дӯстону шахсони наздик, ҳамкорон инъикос ёфтааст.

Муфассал »

Навгониҳо

Таърихи адабиёти араб

Дастури таълимию методие,ки манзури шумост, ба масоили муҳими адабиёти араб,ки дар таърих бо унвони "Давраи аббосиён" зикр мешавад, бахшида шудааст. Дар дастури методи аз матолиби кутубе, ки аз ҷониби устодон ва донишмандони соҳа таълиф гардидааст, фаровон истифода карда шудааст.Китоби мазкур барои тавсияи донишҳои адабӣ, муаян намудани вазъи адабиёт, баҳрабардорӣ аз мактаб ва равияҳои хоси эҷодӣ, шинохти хатти таҳаввули адабиёт, падидаҳо ва чеҳраҳои мумтози суханварони арабизабон, ошноӣ бо аҳвол ва осори шуаро, аҳамияти илмӣ ва арзиши адабии осори суханварон ва ғайра кӯмак мерасонад.

Муфассал »

Назарияи иқтисод

Китоби дарсӣ мутобиқи талаботи стандартҳои давлатии таҳсилот оид ба маълумоти олии касбӣ барои донишҷӯёни тахассусҳои иқтисодӣ мувофиқ ба низоми кредитии таҳсилот таҳия карда шудааст.

Муфассал »

Наврӯзнома

"Наврӯзнома" рисолаест дар маншаъ ва таъриху одоби ҷашни Наврӯз аз ҳакими риёзидон ва соҳиби рубоиёти машҳур Умари Хайём мубтанӣ бар нусхаи мунҳасир ба фарди маҳфуз дар Китобхонаи умумии Берлин бо саъӣ ва тасҳеҳи Муҷтабо минуй (Теҳрон, 1312 ҳ. ш.)

Муфассал »

Оммавӣ

Ташна

"Ташна" китоби нави шоир Мастон Шералӣ мебошад,ки дар он шеърҳои дар солҳои охир эҷодкардаи ӯ гирд оварда шудаанд. Дар ин китоб, ки барқе аз пораи дили шоир аст, беҳтарин орзую омоли инсонӣ тараннум ёфта, рангҳои гуногуни зиндагӣ назаррабой мекунанд. Китоби "Ташна" оинаи дили ба чашмаи муҳҳабат ҳамеша ташнаи шоир мебошад.

Муфассал »

Тамаддун 3

Дар китоб тамаддуни давраи нав бори аввал бо забони тоҷикӣ дар асоси услуби нави таълим-компаративистика мавриди баррасӣ қарор гирифта ,бо мисолҳои мушахас решаҳои муштараки тамаддуни башар ба намоиш гузошта мешавад. Барои мухассилини мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва тахассумӣ, донишҷӯёни макотиби олӣ муаллимон ва ҳамаи онҳое,ки бо проблемаҳои тамаддун иртибот доранд, таъин шудааст.

Муфассал »

Роҳнамо Химия, Биология, Физика

Маҷмӯае, ки дар даст доред "Роҳнамо" ном дошта, барои мустаҳкам намудани дониши Шумо аз фаннҳои, кимиё, биология ва физика ёрирасон мешавад. Худи дониш чист? Дониш-ин маҷмӯи ҳама гуна ахборотест, ки майнаи инсон онро аз таъсироти муҳити атроф гирифта, ҳаматарафа коркард менамояд ва хулосаи амиқ мебарорад. Маҷмӯаи мазкур ба хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, довталабони мактабҳои олӣ, донишҷӯён, омӯзгорон ва хоҳишмандон ба сифати раҳнамо пешниҳод мегардад. Дастур асосан се фаслро дар бар мегирад ва таълифи он ба асоси барномаҳои таълимии хамия, биология ва физикаи макотибҳои таълимоти ҳамагонӣ сурат мегирад. Мақсад аз тартиби дастур аз сари нав омӯхтани фанҳои номбаршуда набуда, балки такрори курсии ин фанҳост. Муаллифон кӯшиш ба харҷ додаанд, то ки маводҳо мувофиқи барномаи таълимӣ ва китобҳои дарсии аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тастиқгардида ва аз рӯи пайдарҳамии зинаҳои мураккабшавии тасаввурот ва фаҳмишот мувофиқат намоянд.

Муфассал »

Чӣ хонем?