Раҷабов С,
Ҳасанов С.,

Назарияи давлат ва ҳуқуқ

  • Назарияи давлат ва ҳуқуқ

Китоб пас аз сабти ном дастрас аст.

Номи китоб: Назарияи давлат ва ҳуқуқ
Муаллиф: Раҷабов С,
Ҳасанов С.,
Соли нашр: 1989
Теъдоди саҳифаҳо: 282
Давлат ва ҳуқуқ дар сохтмони социализм ва коммунизм роли муҳимро мебозанд. Дар давраи ҳозираи инкишофи ҷамъияти социалистӣ, хусусан, роли системам сиёсӣ, демократия, қону- ният, ҳуқуқ, ва адолати суди баланд мешавад. Китоби дарсии назарияи давлат ва ҳуқуқ, ки дар мактабҳои олии ҳуқуқӣ ва дар факультетҳои ҳуқуқии донишгоҳҳо омухта мешавад, қону- ниятҳои умумӣ ва махсуси пайдоиш ва инкишофи давлат ва ҳу- қуқро дар ҷамъияти синфӣ кушода медиҳад, ба давлат ва ҳу- қуқи типи социалистӣ, ба хусусиятҳои муҳиму характерноки он диққати махсус дода мешавад. Дар як вақт, ин фан ҳамчун муқаддимаест дар омузиши тамоми дигар фанҳои хуқуқӣ. Дар асоси карорҳои съезди X X V II КПСС ва Конференциям X IX уму- мииттифоқии партиявй аҳамияти тайёркунии кадрҳои ихтисос- ноки юридикӣ ва баламдбардории дараҷаи маданияти ҳуқуқии тамоми халқи советӣ пурзур мегардад.